Monday, 24 September 2012

MAIN GULI


Senarai keperluan.

1. Bahan atau peralatan – guli
2. Tempat – kawasan lapang
3. Bilangan – 3-5 orang
Cara Bermain

1. Pemain melukiskan bulatan diatas tanah rata ataupun diatas simen dengan menggunakan kapor.
2. Guli diantara 10-20 biji diletakan dalam bulatan itu.
3. Setiap pemain mempunyai guli untuk dilemparkan .
4. Pemain berdiri dibelakanggarisan pada jarak tiga langkah.
5. Pemain yang dapat melempar guli, dan guli yang keluar dari bulatan ,maka guli itu akan menjadi miliknya.
6. Diikuti oleh pemain seterusnya.
7. Pemain yang terbanyak mengumpulkan guli akan menjadi pemenang.


No comments:

Post a Comment