Monday, 24 September 2012

CONGKAK


Senarai Keperluan
1. Bahan : kayu congkak,guli getah atau biji kelapa sawit sebanyak 98 biji
2. Bilangan : 2 orang
Peraturan dan cara bermain
1. Buah diisi mengikut bilangan rumah.
2. Pemain terdiri daripada 2 orang ,mereka akan duduk bertentangan menghadap papan congkak .
3. Permainan dimulakan dengan mengambil semua buah dari mana-mana  lubang yang dihadapkan secara
        serentak.
4. Mereka akan memasukkan satu buah kedalam  setiap lubang kecuali rumah pemain lawan.
5. Pergerakan permainan mengikut pusingan jam.
6. Buah yang diambil akan diisikan kedalam semua rumah yang dilalui termasuk rumah sendiri.
7. Pemain tidak boleh meneruskan permainan apabila buah terakhir didalam tangan jatuh di dalam rumah
         kosong.
8. Jika pemain berhenti dirumah kosong sendiri ,pemain layak mengambil isi rumah yang setentang
        dengannya dan dimasukkan kedalam ibu rumah sendiri sebagai ganjaran .
9. Pemain yang mempunyai bilangan buah yang banyak dalam ibu rumah dikira sebagai pemenang.
10. Bagi pusingan yang kedua ,buah yang dikumpulkan dalam ibu rumah diagihkan semula kedalam rumah
        sendiri, rumah yang tidak cukup buahnya dikira “terbakar”.
11. Pemain akan menutup lubang yang tidak dapat diisi dengan 7 buah ,pemain akan memasukkan semua
         lebihan buah kedalam ibu rumah.
12. Pemain yang tidak mempunyai rumah terbakar akan memulakan permainan .


No comments:

Post a Comment