Monday, 24 September 2012

BOLA BERSILANG


Senarai keperluan

  Bahan atau peralatan : bola
  Tempat : kawasan lapang.
  Bilangan kanak-kanak : 4 hingga 10 orang.

Cara –cara permainan

  1) Kanak-kanak membuat satu bulatan yang besar.


  2) Dua daripada kanak-kanak akan membaling bola secara bersilang kepada kanak-kanak yang lain.
  3) Kanak-kanak yang tidak dapat menangkap bola akan dikira mati dan keluar daripada bulatan.


No comments:

Post a Comment